Σελίδες

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή
Πολιτιστική-Γλωσσική προετοιμασία

Ισλανδία
Ψάχνοντας για την Ισλανδία
Στοιχεία της Ισλανδικής κουλτούρας και πολιτισμού
Ισλανδία - Γενικές πληροφορίες
Who wants to be a millionnaire?
Τα επίπεδα του Ισλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος
Στοιχεία της Ισλανδικής κουλτούρας και πολιτισμού
Ισλανδία - Σύντομη Παρουσίαση

Ιρλανδία
Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για χρήση στη διδασκαλία
Δουβλίνο – Τα σημαντικότερα αξιοθέατα
Trinity College Dublin IR
Επίσκεψη στην Ιρλανδία
Ιρλανδία - με μια ματιά
Ιρλανδική Μουσική - Morrison's Jig
Galway - Αξιοθέατα
ΤΠΕ για εφαρμογή στη διδασκαλία (Ιρλανδία) - Πρόγραμμα
Τα μουσικά όργανα της Ιρλανδίας
Αγάλματα και ιστορίες του Δουβλίνου
Λίμερικ - Σημεία Ενδιαφέροντος
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Εννοιολογικό Λεξικό

Ελλάδα
Ελλάδα - Η χώρα μου
Ένα Quiz για την Ελλάδα!
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
3ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου - Παρουσίαση
Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Ωραιόκαστρο


Αποτελέσματα κινητικότητας-Διάχυση

Εντυπώσεις - Δράσεις διάχυσης
Εντυπώσεις από την επίσκεψη στην Ισλανδία
Αναμνήσεις από Ισλανδία
Περίληψη και εντυπώσεις από την παρακολούθηση του προγράμματος "Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία"
Erasmus+ CLIL, Δουβλίνο Ιούνιος 2017 - Εντυπώσεις
Διάχυση του προγράμματος
Ημερίδα Διάχυσης Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1
Οδηγώντας με ασφάλεια στους δρόμους του διαδικτύου

Σχέδια Μαθήματος
Σχέδιο μαθήματος Φυσικής
Σχέδιο μαθήματος μουσικής με χρήση ΤΠΕ
Διδακτικό Σενάριο Γεωγραφίας με εργαλεία ΤΠΕ
Σχέδιο Μαθήματος Αγγλικών με τη χρήση ΤΠΕ
Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου με τη μέθοδο CLIL
Αξιοποίηση του εργαλείου Adobe Spark στην πράξη
Welcome to Galway-Σχέδιο μαθήματος

Εγχειρίδια Χρήσης ΤΠΕ
Padlet - Ψηφιακός πίνακας αναρτήσεων
Bubbl.us - Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη
Δημιουργία Post με το Adobe Spark

Παρουσιάσεις τελικών εργασιών (e-portfolios)
Πολιτισμική επίσκεψη στο Howth και στο Malahide
Η εθνική πινακοθήκη της Ιρλανδίας
Άλμπουμ φωτογραφιών με τη χρήση AdobeSparkPage
Παρουσίαση του e-portfolio του κύκλου μαθημάτων "ICT for Teaching"
CLIL- Τελική παρουσίαση

Δεν υπάρχουν σχόλια: