Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Σχέδιο μαθήματος μουσικής με χρήση ΤΠΕ

    Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παρέχει πολλές δυνατότητες εμπλουτισμού των διδακτικών αντικειμένων καθώς και νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Ο τρόπος προσέγγισης της μάθησης έχει μετατοπιστεί από τη στείρα αποστήθιση στην ανάπτυξη της ικανότητας εύρεσης πληροφοριών χρησιμοποιώντας εργαλεία αναζήτησης.
     Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια αξιοποίησης των εργαλείων που μας προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες για χρήση στη διδακτική πράξη.

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Erasmus+ CLIL, Δουβλίνο Ιούνιος 2017

Μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus+  δράση ΚΑ1 η εκπαιδευτικός τον σχολείου μας Ηλιάδου Βασιλική ταξίδεψε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στα τέλη του Ιουνίου 2017 . Το θέμα του σεμιναρίου που  είχε διάρκεια δύο εβδομάδες ήταν η μέθοδος CLIL, δηλ. η Συνδυασμένη Εκμάθηση Αντικειμένου και Γλώσσας . Συγκεκριμένα το CLIL  αποτελεί μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης με διπλή εστίαση : Απόκτηση γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωσιολογικό πεδίο (π.χ. γεωγραφία, μουσική) παράλληλα με την απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση πτυχών της ξένης γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο από 10 διαφορετικές χώρες διδάχθηκαν τις βασικές αρχές και θεωρίες που διέπουν τη μέθοδο. Εργάστηκαν συνεργατικά για την παραγωγή σχεδίων μαθημάτων  και ήρθαν σε επαφή με τους τρόπους ενσωμάτωσης της τέχνης και της  δραματοποίησης  στη διαδικασία της μάθησης.  Αντάλλαξαν αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Συζήτησαν τρόπους αξιολόγησης αλλά και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Τέλος, παρουσιάστηκαν τα ψηφιακά πορτόλιο των εκπαιδευόμενων και συζητήθηκαν στρατηγικές  διάχυσης.

Η κοινωνική διάσταση του προγράμματος έδωσε ευκαιρίες γνωριμίας και μελλοντικών συνεργασιών  σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επαφών σε επίπεδο σχολικών Ιδρυμάτων.


Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

CLIL

Στα πλαίσια της παρακολούθησης του προγράμματος CLIL από την εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας  που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας δημιουργήθηκε η παρακάτω παρουσίαση.  Για την παρουσίαση έχει χρησιμοποιηθεί η Online εφαρμογή https://prezi.com/ και αποτελεί μια συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Δημιουργία Post με το Adobe Spark

        Το Adobe Spark (https://spark.adobe.com/) είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούμε να δημιουργήσουμε αφίσες (post), σελίδες (pages) καθώς και βίντεο. Η χρήση του είναι εύκολη και μας δίνεται η δυνατότητα πολλών επιλογών στη δημιουργία μας.
         Η επιλογή Post μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια στατική αφίσα, ανακοίνωση, ανάρτηση ή ότι άλλο παρόμοιο θέλουμε χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, κείμενο και γραφικά. 
       Παρακάτω, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης σε μορφή PDF, καθώς και ένα βίντεο επίδειξης του λογισμικού.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 (κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα του κύκλου μαθημάτων “ICT for Teaching” της εταιρίας “English Matters” που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον Ιούλιο του 2017 με υποτροφία του ΙΚΥ.


                            Για να δείτε τα περιεχόμενα, δείτε το βίντεο στο Youtube.

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Παρουσίαση του e-portfolio του κύκλου μαθημάτων "ICT for Teaching"

       Στα πλαίσια της εκπαίδευσής μας στις Νέες Τεχνολογίες για χρήση στην εκπαίδευση, μία από τις υποχρεώσεις μας, ήταν, να παρουσιάσουμε στο τέλος του σεμιναρίου, κάποια από τα τεχνολογικά εργαλεία που μάθαμε, καθώς και διδακτικές ιδέες για την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων. Στην παρουσίαση που ακολουθεί, φαίνεται το αποτέλεσμα της εργασίας μας.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Bubbl.us - Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

Το bubbl.us (http://bubbl.us) είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε συνεργατικούς εννοιολογικούς χάρτες εύκολα και γρήγορα. Η ελεύθερη έκδοση του εργαλείου αυτού μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μέχρι 3 εννοιολογικούς χάρτες.

Παρακάτω, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης σε μορφή PDF, καθώς και ένα βίντεο επίδειξης του λογισμικού.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 (κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα του κύκλου μαθημάτων “ICT for Teaching” της εταιρίας “English Matters” που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον Ιούλιο του 2017 με υποτροφία του ΙΚΥ.
Για να δείτε τα περιεχόμενα, δείτε το βίντεο στο Youtube.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Padlet - Ψηφιακός πίνακας αναρτήσεων

Το padlet (https://padlet.com/) είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες και πολυμέσα με οποιονδήποτε μέσω ενός ψηφιακού πίνακα. Στα πλεονεκτήματά του συγκαταλέγονται η ευκολία χρήσης, η συνεργατικότητα, η ευελιξία επεξεργασίας πληροφοριών, η ευκολία πρόσβασης από οποιαδήποτε συσκευή και ο απόλυτος έλεγχος της ιδιωτικότητας.

Παρακάτω, υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης σε μορφή PDF, καθώς και ένα βίντεο επίδειξης του λογισμικού.

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της διάχυσης του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 (κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης) και συγκεκριμένα του κύκλου μαθημάτων “ICT for Teaching” της εταιρίας “English Matters” που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας τον Ιούλιο του 2017 με υποτροφία του ΙΚΥ.


Για να δείτε τα περιεχόμενα δείτε το βίντεο στο youtube.