Σελίδες

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για χρήση στη διδασκαλία (Ιρλανδία)

Επίσημη ιστοσελίδα: ICT Teaching in Ireland

Σκοπός αυτού του κύκλου μαθημάτων είναι να ενεργοποιήσει και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στο να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να δουλεύουν με ελεύθερο και εύκολα προσβάσιμο λογισμικό προκειμένου να εξοικειωθούν με βασικές τεχνικές όπως η επεξεργασία εικόνας και ήχου (image and sound editing) και η δημιουργία ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling creation) κτλ. Θα γίνει χρήση ενός πλήθους εργαλείων όπως το διαδικτυακό ραδιόφωνο (podcasting), η δημιουργία βίντεο (Movie Making), το Web 2, το διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο (Social Networking), το blogging, η ψηφιακή αρχειοθήκη (eportfolio), οι συνεργατικές ιστοσελίδες (wikis) κτλ. Η χρήση των εργαλείων αυτών μπορεί να υποστηρίξει και να βελτιώσει τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, επιστήμες κτλ).

Το αναλυτικό πρόγραμμα του παρόντος κύκλου μαθημάτων μπορείτε να το δείτε εδώ.

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ισλανδία - Γενικές πληροφορίες

Στο άρθρο που ακολουθεί μπορεί κανείς "να υποπτευθεί" κάποιες από τις φυσικές ομορφιές της χώρας. Μπορεί επίσης να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής και τη γλώσσα.
http://www.oikologos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=241:0223&catid=66:travels&Itemid=195