Σελίδες

Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

Σχέδιο μαθήματος μουσικής με χρήση ΤΠΕ

    Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση παρέχει πολλές δυνατότητες εμπλουτισμού των διδακτικών αντικειμένων καθώς και νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Ο τρόπος προσέγγισης της μάθησης έχει μετατοπιστεί από τη στείρα αποστήθιση στην ανάπτυξη της ικανότητας εύρεσης πληροφοριών χρησιμοποιώντας εργαλεία αναζήτησης.
     Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια αξιοποίησης των εργαλείων που μας προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες για χρήση στη διδακτική πράξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: