Σελίδες

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Erasmus+ CLIL, Δουβλίνο Ιούνιος 2017

Μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus+  δράση ΚΑ1 η εκπαιδευτικός τον σχολείου μας Ηλιάδου Βασιλική ταξίδεψε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας στα τέλη του Ιουνίου 2017 . Το θέμα του σεμιναρίου που  είχε διάρκεια δύο εβδομάδες ήταν η μέθοδος CLIL, δηλ. η Συνδυασμένη Εκμάθηση Αντικειμένου και Γλώσσας . Συγκεκριμένα το CLIL  αποτελεί μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης με διπλή εστίαση : Απόκτηση γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωσιολογικό πεδίο (π.χ. γεωγραφία, μουσική) παράλληλα με την απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση πτυχών της ξένης γλώσσας.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο από 10 διαφορετικές χώρες διδάχθηκαν τις βασικές αρχές και θεωρίες που διέπουν τη μέθοδο. Εργάστηκαν συνεργατικά για την παραγωγή σχεδίων μαθημάτων  και ήρθαν σε επαφή με τους τρόπους ενσωμάτωσης της τέχνης και της  δραματοποίησης  στη διαδικασία της μάθησης.  Αντάλλαξαν αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές. Συζήτησαν τρόπους αξιολόγησης αλλά και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  Τέλος, παρουσιάστηκαν τα ψηφιακά πορτόλιο των εκπαιδευόμενων και συζητήθηκαν στρατηγικές  διάχυσης.

Η κοινωνική διάσταση του προγράμματος έδωσε ευκαιρίες γνωριμίας και μελλοντικών συνεργασιών  σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επαφών σε επίπεδο σχολικών Ιδρυμάτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: