Σελίδες

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Διδακτικό Σενάριο Γεωγραφίας με εργαλεία ΤΠΕ

Αξιοποίηση εφαρμογής εργαλείων στην πράξη από το  επιμορφωτικό σεμινάριο 'ICT 4 teaching', που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο Ιρλανδίας.

Μάθημα: Γεωγραφία
«Μαθαίνω την Ελλάδα»Τάξη: Ε΄Ενότητα:Τα βουνά της Ελλάδας
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες


Διδακτικοί στόχοι του σεναρίου
• Να γνωρίσουν και να ονομάζουν οι μαθητές τα βουνά της Ελλάδας.
• Να εντοπίζουν  στο χάρτη τα βουνά  και τα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία ανήκουν.
• Να εντοπίζουν στο χάρτη την κατεύθυνση των μεγάλων οροσειρών. 
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αναζήτηση και αξιοποίηση πηγών από το διαδίκτυο.
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση του λογισμικού GOOGLE EARTH.
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση του on line εργαλείου PADLET.
Συμβατότητα με το ΑΠΣ
Το περιεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου περιέχεται στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου της Ε΄ τάξης, «Μαθαίνω την Ελλάδα»
Απαιτουμένη υλικοτεχνική υποδομή
Το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα του σχολικού εργαστηρίου που διαθέτει 10 υπολογιστές
Προϋποθέσεις υλοποίησης – προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές έχουν προϋπάρχουσες γνώσεις όσον αφορά τις έννοιες βουνά και οροσειρές, όπως  επίσης έχουν γνωρίσει και το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, από τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ΄ τάξης.
Μεθοδολογία της διδασκαλίας
Οι μαθητές χωρίζονται σε  ομάδες. Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένας υπολογιστής. Θα γίνει εφαρμογή  παρεμβάσεων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Οι μαθητές των ομάδων θα χρησιμοποιήσουν αρχικά το λογισμικό Google Earth. Το λογισμικό αυτό παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας για όλη τη γη. Οι εικόνες αυτές συνδυάζονται με χάρτες και διάφορες άλλες πληροφορίες. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί σε όλο τον πλανήτη και να επιλέξει το ύψος από το οποίο θα κάνει την πλοήγηση αυτή. Το λογισμικό Google Earth μπορεί να συνδυαστεί με το λογισμικό Google Maps, ώστε να συνδεθούν δορυφορικές εικόνες με διαφόρων ειδών αλληλεπιδραστικούς χάρτες. Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές θα μπορέσουν να εντοπίσουν και να γνωρίσουν τα βουνά της Ελλάδας.Πληροφοριακά στοιχεία καθώς επίσης και σύνδεση των βουνών της Ελλάδας με ιστορικά γεγονότα και ιστορικά πρόσωπα θα τα γνωρίσουν οι μαθητές μέσα από το βιβλίο και  στη Βικιπαίδεια, μέσα από το την μηχανή αναζήτησης του www.google.gr. Τέλος, οι μαθητές θα κάνουν χρήση  του διαδικτυακού εργαλείου PADLET.Το padlet είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να μοιράσουμε πληροφορίες και πολυμέσα με τους μαθητές της τάξης μέσω ενός ψηφιακού πίνακα.  
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική και γίνεται κατά τη διάρκεια όλων των δράσεων και συζητήσεων για τα θέματα που ανέκυψαν στην πορεία και των δύο διδακτικών ωρών. Είναι επίσης τόσο ατομική όσο και ομαδική. Ατομικά μέσα από το φύλλο εργασίας και ομαδικά με τη βοήθεια του GOOLE MAPS,  εργαλείου PADLET, στο οποίο οι μαθητές/τριες  θα βρουν τις αντίστοιχες  απαντήσεις και θα τις αναρτήσουν στο Padlet
Το σχέδιο εργασίας θα ακολουθήσει τη ροή των Φύλλων Εργασίας.

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.  Από την επιφάνεια εργασίας εκκινήστε το πρόγραμμα  GOOGLE EARTH με διπλό κλικ του ποντικιού.                                                                           Μπροστά σας  εμφανίζεται η γη μας. Αριστερά στοπλαίσιο της αναζήτησης γράψτε τη λέξη «Ελλάδα, βουνά» και πατήστε το    κουμπί της     αναζήτησης.

2.  Πλοηγηθείτε στο χάρτη του goole earth.                        
3.    Χρησιμοποιήστε τα παραπάνω εργαλεία, και βρείτε τα  βουνά και τις οροσειρές της     Ελλάδας. Κάθε ομάδα θα  παρουσιάσει στην τάξη τις πληροφορίες που συγκέντρωσε και  επεξεργάστηκε.
4.    Επιλέξτε  στο χάρτη τα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας.
5.    Από τη γραμμή εργασιών επιλέξτε την πινέζα.
6.    Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και εμφανίζεται στο  χάρτη μια πινέζα
7.    Μετακινείστε την πινέζα με το ποντίκι στο σημείο που  θέλετε πάνω  στο χάρτη.
8.    Στο παράθυρο διαλόγου που έχει ανοίξει δεξιά σας, συμπληρώστε το όνομα των βουνών.   Πατήστε ΟΚ. Οι πληροφορίες που λαμβάνετε θα  χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του ψηφιακού πίνακα (padlet).
2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.Κάθε ομάδα να δημιουργήσει το δικό της ψηφιακό πίνακα(padlet) με τα βουνά της Ελλάδας(τίτλος).  Από την αρχική οθόνη, επιλέγετε την επιλογή ‘Δημιουργία νέου τοίχου’ και θα μεταφερθείτε σε έναν κενό λευκό τοίχο. Μπορείτε να διαμορφώσετε και να τροποποιήσετε την εμφάνιση του τοίχου σας (χρώμα, τίτλο και εικόνα τίτλου) πριν αρχίσετε να προσθέτετε το υλικό σας. Απλά σύρετε και αφήστε το αντικείμενο που θέλετε να προσθέσετε ή διπλοπατήστε δεξί κλικ οπουδήποτε στον τοίχο. Το Padlet θα σας ρωτήσει τι είδος υλικό θέλετε να προσθέσετε ( υπερσύνδεσμο, αρχείο, φωτογραφία κ.α). Επιβεβαιώνετε και το αντικείμενο σας θα δημοσιευτεί στον τοίχο σας με τη μορφή ενός post-it. Μπορείτε να ‘ποστάρετε’ οπουδήποτε στον τοίχο σας καθώς έχετε την επιλογή να κινηθείτε προς όλες τις κατευθύνσεις.2.Με τη βοήθεια του  αρχείου ή του βιβλίου  ή του google maps και  του υπερσύνδεσμου να δημιουργήσεις έναν τοίχο με το όνομα του βουνού,το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει και ένα ιστορικό γεγονός που σχετίζεται μ΄αυτό.
3.Παρουσίασε στην τάξη με την ομάδα σου τον ηλεκτρονικό πίνακα που έφτιαξες.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: