Σελίδες

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΤΠΕ για εφαρμογή στη διδασκαλία (Ιρλανδία) - Πρόγραμμα

ΤΠΕ για εφαρμογή στη διδασκαλία
10ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης
1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 10-07-2017
Εγγραφή.
Εισαγωγή στο πρόγραμμα.
Γνωριμία συμμετεχόντων.

ΤΡΙΤΗ 11-07-2017
Ο γραμματισμός στη διδακτέα ύλη/ οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο, ανάκτηση και κοινή χρήση του.
Ανάπτυξη του φακέλου εργασιών για τις ΤΠΕ.
Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Φαγητού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12-07-2017
Έμφαση στη γλώσσα.
Δραστηριοκεντρική μέθοδος και συνεργατική μάθηση. Εργαλεία ΤΠΕ για την προώθηση της συνεργατικής μάθησης.

ΠΕΜΠΤΗ 13-07-2017
Έμφαση στη γλώσσα.
Μάθηση που βασίζεται στην έρευνα με τη χρήση των ΤΠΕ.
Εργαλεία ΤΠΕ για εμπλουτισμό των περιβαλλόντων μάθησης.
Συμπληρωματική δραστηριότητα: Ανακαλύπτοντας ξεχωριστά μέρη στην πόλη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-07-2017
Έμφαση στη γλώσσα.
Εργαλεία για την επεξεργασία και την καταγραφή εικόνας και ήχου με σκοπό την υποστήριξη μαθησιακών εμπειριών.
Συμπληρωματική δραστηριότητα: Η τέχνη στην πόλη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-07-2017
Προαιρετική ημερήσια εκδρομή: Επίσκεψη και μελέτη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς (δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα του προγράμματος).

ΚΥΡΙΑΚΗ 16-07-2017
Ελεύθερη μέρα


ΔΕΥΤΕΡΑ 17-07-2017
Έμφαση στη γλώσσα.
Εργαστήρια εμψύχωσης των εκπαιδευτικών.
Ασφάλεια στο διαδίκτυο και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανέβασμα και κατέβασμα αρχείων.

ΤΡΙΤΗ 18-07-2017
Έμφαση στη γλώσσα.
Εξερεύνηση του διαδικτυακού κοινωνικού δικτύου στην τάξη (π.χ. Twitter, Skype, Mystery Skype, Chirp story κ.λπ.)
Πολιτιστική επίσκεψη και δραστηριότητα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19-07-2017
Διαχείριση της τάξης, αυτό-αξιολόγηση και αξιολόγηση της μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ.
Εργαλεία ΤΠΕ στη διαχείριση της τάξης.

ΠΕΜΠΤΗ 20-07-2017
Παρουσίαση ατομικού φακέλου εργασιών για τις ΤΠΕ.
Ομιλία εκπαιδευτικών: Η εκπαίδευση στην Ευρώπη.
Συμπληρωματική δραστηριότητα: Ένας ιστορικός τόπος.
Αποχαιρετιστήρια γιορτή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-07-2017
Συζήτηση για τους τρόπους διάχυσης του προγράμματος.
Το κουίζ του μεγάλου τελικού.
Αξιολόγηση.
Συμπληρωματική δραστηριότητα.
Απογευματινή ή βραδινή αναχώρηση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-07-2017
Προαιρετική αναχώρηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: