Σελίδες

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Welcome to Galway-Σχέδιο μαθήματος

 Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης που έλαβε χώρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας  με τη χρήση πολιτιστικών  και ιστορικών στοιχείων της χώρας καθώς και τη χρήση ΤΠΕ.
https://drive.google.com/file/d/1H7MXvaQvLvPAw87E87ikiEklEj47BqeD/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: